Regulativ

Dato Beskrivelse Download
2014-01-28Regulativ Vandværker i Nordfyns Kommuneregulativ marts 2013.pdf
2015-04-08BeredskabsplanBeredskabsplan for.pdf
2015-11-19Regulativ Vandråd NordfynVandraad_Nordfyns_Regulativ_2015.pdf
2018-03-12Påbud Nordfyns K_20DEC_2017Paabud Nordfyns K_2012_2017 00019.pdf
2019-02-25NF Kontrolprogram_FEB2019Kontrolprogram_2019.pdf
2019-04-08Vandforsyningsplan_GodkendtNF_Godkendt Vandforsyningsplan2019.pdf
2020-01-1019.05.22. Varsel om paabud og forlaengelse af dispensationsperioden frem til 1. juni 2022 23000293019-134103645698884.pdf
2020-12-09Handleplan20.11.29. Opdateret status og handleplan for TSV til N.K.docx
2021-01-25Regulativ Vandråd Nordfyn21.01.25. Regulativ for Vandraad Nordfyns medlemmer godkendt 27 oktober 2020.pdf

©2014 Tørresø Strands Vandværk